Treeningsaali ja platsi kasutamine

Saali kasutamise reeglid

1. Vibuklubi liige saab kasutada kõiki märgitud kellaaegasid (päevaseid ja õhtuseid), mil spordikooli poolt on ruum vaba.
2. Mitte-klubiliikmed saavad saalis lasta ainult klubiliikmetega koos ja ainult tööpäeviti õhtustel aegadel.
3. Äripäevadel kell 21:30 peab olema saalist lahkutud ja saal lukus. Kella 22:00-st sulgeb valvur parklavärava ja valvestab kooli.
4. Saalivõtme saab koolivalvuri käest. Ainult klubiliikmetele listi alusel. Võtme võtja vastutab ka ukse sulgemise ja võtme tagastamise eest.
5. Välisuks peab olema lukustatud treeninguajal. Tingitud ohutuse tagamisest. Kes ukse taga, laseb kella.
6. Saali on kitsas aga pikk. Seal saab lasta korraga 8 + 4 inimest, nö. seljad vastakuti, erinevates suundades.
7. Kuutasud tasuda jooksva kuu 10-ndaks kuupäevaks, ühekordsed tasud kohe. Tasuda MTÜ Tartu Vibuklubi arvelduskontole EE782200221020620168 (Swedbank).
8. NB! Seoses koroonapiirangutega saab saali siseneda ainult isik, kes omab kaasas vaktsineerimispassi või tõendit Covid 19 läbipõdemise kohta. Värsket infot vt www.kriis.ee

Saali kasutamise hinnakiri

Lastele ja noortele alla 18.a. on saali kasutamine kuutasuta.
Saali kasutamise kuutasu klubiliikmele – 15 eurot.
Saali kasutamise kuutasu mitte-klubiliikmele – 25 eurot.
Ühekordne saali kasutamise tasu – 6 eurot.

Varustuse rent

Varustuse rent üheks treeningkorraks – täiskasvanutele 10 eurot ning noortele (alla 18 aasta) – 6 eurot.

Suvine platsi kasutamine mitteklubiliikmetele

Varuste rent + platsikasutus 1x = 10 eurot.
Oma varustusega: 10 eurot kalendrikuu.