Klubi

Klubi otstarve on samahuviliste inimeste jõupigutuste liitmine ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Põhiliseks eesmärgiks on lasta vibu ja tunda sellest rõõmu. Miks? Igaühel on omad põhjused. Neid me ei vaidlusta niivõrd kui jääb alles rõõmupakkuv vibulaskmine.

Tartu Vibuklubi on piisavalt suur, et tagada enda liikmetele huvialaga tegelemise võimalused. Suvel teeme trenni Raadil, talvel Veeriku Koolis. Mõlemad kohad vajavad hoolitsust. Ühiste jõududega saame sellega kergesti hakkama.
Klubi on kahe vibuliidu liige, mis annab meile võimaluse soovi korral ka vastavate liitude poolt organiseeritud prestiižsetest võistlustest osa võtta. Eesti Maastikuvibu Liit on suunatu looduses – ebakindlates tingimustes, kus laskja saab kõik oma oskused kaalule panna – tegutsemisele. Eesti Vibuliit jällegi tegeleb olümpialal ja organiseerib ühtlasel tasapinnal laskmise võistlusi. Lisaks toimuvad ka muud paikkondlikud võistlused, mis ei nõua ühegi liidu liikmeks olemist.

Liitudesse kuuluvatelt klubidelt eeldatakse ka aastas mõne võistluse korraldamist. Aastal 2015 on meie omad võistlused küsimärgi all seoses Raaditaguse maastiku ümberkorraldamisega. Aga küll me midagi välja nuputame.

Klubikaaslastelt saab abi vibude ja varustuse ostmise, hooldamise ja parandamise koha pealt. Ning algajale nii vajalikke õpetussõnu laskmise enese kohta. Praegusel hetkel klubis täiskasvanute jaoks treenerit pole, aga noortele (alla 18a) on professionaalsed treenerid klubi strateegilise partneri Tartu Valla Spordikooli juures (kellega meil leivad-vibud ühes kapis).

Uudistajad-kõhklejad võivad tulla tutvuma (vt Uudistajatele).

Kui kõhkluseid pole ja eesmärk sama, siis võib liituda meiega (vt Liitumine). Liitmisest tulevate kohustuste hulka kuuluvad igaaastase liikmemaksu tasumine, hooldustalgutel käimine (nii endale harjutusvõimaluste loomine kui ka üleriigiliste võistluste korraldamine) ja klubi koosolekutel käimine. See viimane ei tarvitse näida rõõmupakkuvana, kuid koos sirgeks räägitud probleemid ja ühiselt tehtud tulevikuplaanid aitavad meil vibulaskmisest ka tulevikus rõõmu tunda. Ei tohi arvata, et klubi=juhatus. Klubi oleme me kõik kokku. Igaühe hääl loeb.

Liikmemaksud

2017 – …

NOORED (alla 18a) – 20 €
TÄISKASVANUD – 40 €
KLUBILIIKMETE LAPSED (alla 18a) – TASUTA

Tasumine

MTÜ Tartu Vibuklubi
EE782200221020620168

Liikmemaksud on siiski väikesed ja ei kata kõiki kulusid. Seetõttu peavad aktiivsemad harrastajad arvestama aktiivsusest tulenevate lisakuludega. Praegu tasuvad aktiivsed harrastajad saali rendi eest vastavalt juhatuse poolt väljaarvutatud hinnakirjale (vt Hinnakiri). Hinnakiri näeb ette ka võimaluse, et saali saavad harjutamiseks kasutada ka mitte-klubiliikmed, aga kodukord sätestab siiski mõned lisakitsendused.

Klubi juhib 3-liikmeline juhatus. Ametlikud andmed leiab Kontaktidest, kus on ka toodud juhendajad-treenerid.