Liitumine

Liitumiseks tutvu põhikirjaga ja esita juhatusele avaldus. Avaldus peab olema kas digiallkirjaga või käsitsi alla kirjutatud.